مدیریت زیرساخت مرکز داده

امروزه با رشد روز افزون داده در سازمان‌ها مواجه هستیم. از این رو، واحد زیرساخت مرکز داده شرکت مبین تدبیر شریف با هدف پاسخگویی به این نیاز ، اقدام به ارائه خدمات در زمینه ی طراحی، پیاده سازی، تامین تجهیزات، مشاوره مدیریتی، ارزیابی فنی-کیفی و مدیریت سرویس نگهداری از تجهیزات مراکز داده نموده ‌است.

خدمات

طراحی زیرساخت مرکزداده

چهارچوب‌های اصلی مرکزداده از جمله ظرفیت‌ مرکز داده، نوع مرکز داده، اندازه‌ی مرکز، مدت بالا بودن سرویس‌های مرکزداده، سطوح و لایه‌های مختلف و مواردی از این دست، بر اساس موارد زیر مشخص شده و محاسبه و طراحی می‌گردد:

 • نیازهای ذی‌نفعان
 • محدودیت‌ها و الزامات سازمانی
 • استانداردهای مرتبط مرکز داده
 • امکانات، بودجه و زمان سازمان
 • بررسی تجربیات موفق و سازگار داخلی و خارجی این حوزه
 • تکنولوژی‌های موجود و روزآمد

 

یکپارچگی در حوزه های:

 • سیستم‌های الکتریکال
 • سیستم‌های مکانیکال
 • مدیریت هوشمند
 • معماری فضاهای مرکزداده
 • بخش غیرفعال شبکه

اجرا، پیاده‌سازی و مدیریت طرح

در بخش مدیریت اجرای زیرپروژه‌های زیرساخت مرکزداده، مدیر طرح با نمایندگی از کارفرما به موارد زیر می‌پردازد:

 • شناسایی و مذاکره با پیمانکاران (به نمایندگی از طرف کارفرما)
 • اولویت بندی فعالیت‌ها و خدمات
 • تعیین قیمت خدمات و نهایی سازی چارچوب‌های قراردادی
 • هماهنگ کننده بخش‌های مختلف پروژه با ذینفعان: coordinator
 • تنظیم کننده روابط کارفرما با پیمانکار و طراح (دستور عملیات- دستور پرداخت- دستور اصلاح)
 • تجمیع کننده خدمات و محصولات با امکان اصلاح و تعدیل در طرح حین اجرا

تامین‌ تجهیزات و مدیریت تامین

تجهیزات الکتریکال شامل: UPS، دیزل ژنراتور، تابلو برق، روشنایی و …

تجهیزات مکانیکال شامل: سیستم‌های برودت، تهویه، رطوبت و …

تجهیزات سیستم هوشمندسازی شامل: ACS, CCTV, BMS و …

تجهیزات زیر ساخت شبکه شامل: رک، کابل شبکه، فیبر، پچ پنل و …

تجهیزات ابنیه شامل:کف و سقف کاذب، پوشش‌ فضاها و …

تجهیزات اعلام و اطفاء حریق

در بخش تامین و تدارک تجهیزات زیرساختی مرکز داده این شرکت با تکیه به تجربه در تامین و تدارک چندین پروژه مشابه و در اندازه‌های مختلف و با در اختیار داشتن شبکه گسترده تامین کنندگان، تجهیزات متنوع در حوزه زیرساخت اقدام می‌نماید:

مدیریت مالی و فنی قراردادها

مدیریت فرایند تحویل تجهیزات (خرید، انتقال و انبارداری)

کنترل کیفیت و اصالت کالا 

شناخت زنجیره‌ای از تامین کننده‌ها به منظور چابکی در تامین کالا​

بررسی گارانتی و خدمات پس از فروش

مدیریت فرایند تست و تحویل تجهیزات

ارزیابی کیفی مرکز داده

ارزیابی کیفی و فنی مرکزداده

هر مرکز داده براساس یک سری چهارچوب‌ اصلی، از جمله ظرفیت‌ مرکز داده، نوع مرکز داده، اندازه مرکز، مدت بالابودن سرویس‌های مرکزداده، سطوح و لایه‌های مختلف و مواردی از این دست، طراحی و اجرا شده است بنابراین با تحلیل و بررسی این شاخص‌ها و معیارها، می‌توان به اهداف و ماموریت مرکزداده دست یافت:

 • بررسی مستندات و مکتوبات
 • بررسی RFP و پروپوزال و قرارداد ساخت
 • تحلیل و بررسی مستندات تحویلی پیمانکار ساخت
 • مصاحبه با دست‌اندرکاران و ذینفعان

خروجی‌های این مرحله، مستندات شناخت شامل موارد زیر خواهد بود:

 • مستندات تحلیل اهداف و ماموریت مرکزداده
 • مستندات تعیین Tier و نوع مرکزداده
 • مستندات برآوردهای ظرفیتی مرکزداده
 • مستندات نقشه‌های وضع موجود
 • و مواردی از این دست…

این مستندات به عنوان شاخصه اصلی ارزیابی و معیار اولیه ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این بخش، ابتدا رویکردهای ارزیابی مشخص می‌شوند و بر اساس مدل رویکرد، سطح و مدل مرکزداده، تجهیزات و تکنولوژهای مورد استفاده و با توجه به استانداردهای بین‌المللی مرکز داده، معیارهای ارزیابی شناسایی و دسته‌بندی می‌گردند، همچنین چک‌لیست‌ها و فرایندهای ارزیابی تدوین شده و اولویت‌ها، تقدم و تاخر ارزیابی و ممیزی در بخش‌های مختلف مرکزداده تعیین می‌گردند.

خروجی‌های این مرحله، مستندات مدل ارزیابی شامل موارد زیر خواهد بود:

 • مستندات چک‌لیست‌های ارزیابی
 • مستندات فرایندهای ارزیابی
 • مستندات زمانبند اجرا

این مستندات بعدا بعنوان مستندات معیار ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در بخش ارزیابی و ممیزی زیرساخت مرکزداده، با توجه به فرایندهای تدوین شده و زمانبند اجرا، بخش‌های مختلف مرکز داده مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرند. این بخش‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

 • بخش‌های ابنیه و فضاهای مرکزداده
 • بخش‌ها و تجهیزات الکتریکال مرکزداده
 • بخش‌ها و تجهیزات مکانیکال مرکزداده
 • بخش‌ها و تجهیزات فاوای مرکزداده
 • بخش‌ها و تجهیزات مدیریت هوشمند مرکزداده